E-Book (English Book) je elektronska knjiga koja služi za pohađanje Besplatnih kurseva engleskog jezika koje organizuje Evropski institut za obrazovanje.

E-Book je uveden u Katalogizaciju u publikaciji Biblioteke Matice srpske pod brojem CIP 811.111(035), ISBN 978-86-900099-0-9, COBISS.SR-ID 317370631.

E-book sadrži materijal podeljen u kategorije:

  • E-Book - elektronski deo CD-a koji u delu koji se tiče početnih nivoa kursa sadrži audio komponentu kojom se vežba izgovor
  • Knjigu u PDF formatu - materijal za časove u PDF formatu koji prate Elektronsku verziju i koja u svom delu za početne nivoe takođe ima audio kompnonetnu
  • Materijal za rad i vežbanje - Deo za preuzimanje koji služi za rad na časovima i rad kod kuće.
  • On-line vežbe - Link koji vodi ka sajtu na kom se nalaze poveznice za vežbanje engleskog jezika na internetu.

 

E-Book je podeljen po nivoima kursa.

E-Book dobija svaki član Evropskog instituta koji izmiri članarinu.

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite email lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište, broj telefona