Kurs engleskog predstavlja set od 4 nivia znanja i predvidjen je za sve nivoe poznavanja engleskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike koji je usvojen u okviru Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.

Kurs se sastoji iz sledećih nivoa:

A1

 1. Beginner 1
 2. Beginner 2/1
 3. Beginner 2/2

A2

 1. Elementar 1
 2. Elementary 2
 3. Elementary 3

B1

 1. Pre-intermediate
 2. Intermediate 1
 3. Intermediate 2

B2

 1. Upper-intermediate
 2. Advanced 1
 3. Advanced 2

Prilikom polaganja završnih testova po nivoima, polaznik dobija sertifikat Evropskog instituta za obrazovanje za A1, A2, B1 ili B2 nivo znanja jezika.

Prilikom upisa, svakipolaznik rešava inicajlni test koji će pokazati nivo postojećeg znanja i odrediti od kog nivoa polaznik kreće na kurs.

Takođe, polaznik nije u obavezi da ide do kraja celokupnog kursa (B2 nivo) već se opredeljuje da uči do nivoa znanja koji mu je potreban.

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite email lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište, broj telefona