• Šta je besplatno, a šta se plaća?

  Pošto se puno vaših pitanja odnosi na nejasnoću oko toga šta je besplatno, a šta se plaća, evo sažetog odgovora:

  1. Testiranje polaznika je besplatno

  2. Časovi tokom celog trajanja kursa engelskog jezika su besplatni tj. ne plaćaju se

  3. Virtual book sa pripremama za svaki čas i vežbama je besplatan

  3. Polaganje završnog testa (u zavisnosti od nivoa nakom polaznik polaže test) je besplatno

  Polaznik je dužan samo da plaća članarinu po ceni od 1.500 dinara za svaki mesec za koji hoće da pohađa kurs.

   

  Primer:

  Ukoliko polaznik želi da pohađa samo početni nivo engleskog jezika koji traje 3 meseca, dovoljno je da plati članarinu za tri meseca (članarina se plaća mesečno).

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite email lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište, broj telefona